bijeenkomst 3 werkregio’s in Tiel

Drie werkregio’s (Rijk van Maas & Waal, Klimaat Actief Rivierenland en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) organiseren gezamenlijk een kennisbijeenkomst klimaatadaptatie. Het doel van de bijeenkomst is om kennis van binnen en buiten de regio te delen, elkaar te inspireren en de samenwerking te bevorderen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van overheden en stakeholders van alle drie de werkregio’s. Wat kunt u verwachten?

Plenair programma (09.00 – 10.30 uur) 

De voorzitters van de 3 werkregio’s blikken terug op geboekte resultaten. Deltares (Nathalie Asselman) kijkt naar de toekomst. Deltacommissaris Peter Glas geeft aan hoe we in Nederland de korte en lange termijn met elkaar verbinden. De ervaring vanuit het land neemt hij mee als inspiratiebron voor onze regio.

Deelsessies (10.30 – 12.30 uur)

Na het plenaire gedeelte zijn er 6 deelsessies (in 2 rondes) te volgen:

1. Hitte in de woning en samenwerken met bewoners (De Bastei en Wonion: Robin Kop en Jorrit Herrera Farfán)
2. Klimaatadaptieve woning gebouw locaties (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Mathieu Schouten)
3. Klimaatadaptief bouwen (Provincie Utrecht: Bram Luteijn)
4. Vitaal en kwetsbaar (HKV Lijn in Water: Bas Kolen)
5. Droogte en grondwater (KWR: Ruud Bartholomeus)
6. Water en Bodem Sturend (Provincie Zuid Holland: Joke Schalk)

Lunch (vanaf 12.30 uur)

Veldexcursies (vanaf 13 uur)

Na de bijeenkomst is het mogelijk om deel te nemen aan een aantal veldexcursies. Aanvullende informatie hierover wordt nog rondgestuurd en er zal de mogelijkheid zijn om u hier apart voor in te schrijven.

Bent u er bij op 22 juni?

De bijeenkomst vindt plaats in de Agnietenhof in Tiel, tussen 09.30 – 13.00 uur.

U kunt zich hier aanmelden en aangeven in welke twee deelsessies u het meest geïnteresseerd bent.