Nieuwsbrief zomer 2022

Deze lente is net als de jaren 2018, 2019 en 2020 zeer droog. Tot nu toe volgt het voorjaar het recordjaar 1976. In dat jaar zette de droogte in juni, juli en augustus extra hevig door. Deze droge periode werd daarna vrij abrupt afgewisseld met hevige regenval. In Gelderlmalsen stonden op 5 juni 2022 de straten blank.
U zult misschien denken, wat kan ik doen aan dat die droogte en aan de wateroverlast? Het antwoord is simpel: helpen om deze prachtige Regio klimaatbestendig te maken. Samen kunnen we onze leefomgeving klimaatbestendig maken.
In de nieuwsbrief leest u hoe wij als Regio Rivierenland bezig zijn met de RAS – de Regionale klimaat Adapatie Strategie. Want, inmiddels wordt er hard gewerkt aan de uitvoer (door middel van speerpunten) en is de inwonerscampagne al op volle toeren.