RAS voortgangsbijeenkomst 27 september

Wat was het weer warm en droog deze zomer!

 

De klimaatverandering is te voelen en te merken om ons heen. En de veranderingen lijken nu ook steeds sneller te gaan. Gelukkig werken we alweer een jaar samen aan de uitvoering van de RAS. Want: samen op weg naar een Klimaatbestendige Regio.
In mei hebben we dit gevierd, in september wordt dit geëvalueerd. Tijdens de jaarlijkse voortgangsbijeenkomst in Bemmel op 27 september (van 09.00 – 13.00) bekijken we hoe wordt gewerkt aan de speerpunten van de RAS.
En ook wat er dit jaar nog wat beter kan. We hebben dus jouw input nodig om te horen waar je tegen aan loopt bij het werken aan jouw speerpunt(en). Ook kun je anderen op weg helpen in de vorm van workshops.

Invulling van de dag

De samenwerkingsagenda staat dus centraal en we gaan aan de slag om de regionale samenwerking verder vorm te geven. Als basis voor deze bijeenkomst ligt er een voortgangsrapportage.

In de voortgangsrapportage zijn de resultaten van de KAR van de afgelopen jaren opgenomen. De rapportage is op de bestuurlijke bijeenkomst van 17 mei gepresenteerd (zie brochure).

In de rapportage is een reflectie gedaan op de huidige aanpak en zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering. Deze rapportage zal jaarlijks worden opgesteld. De rapportage van 2022 is de eerste. Beide rapportages zijn als bijlage meegestuurd.

Wie komen er?

De bijeenkomst is voor alle (ambtelijke) medewerkers van de partners (overheden en stakeholders) binnen de KAR. Het gaat zowel om alle medewerkers die al actief betrokken zijn bij de uitwerking van de 9 speerpunten als ook de medewerkers die een bijdrage kunnen leveren zowel op de inhoud als het proces van de samenwerking.

Meld je even aan

Gelieve uw komst uiterlijk 20 september te bevestigen dan wel af te wijzen door deze outlook-uitnodiging te accepteren of te weigeren. Graag dieetwensen uiterlijk 20 september doorgeven via: moniek@raadhuisadvies.nl

Alvast dank en graag tot de 27ste.