Aftrapbijeenkomst RAS Rivierenland

Bent u betrokken bij de Regionale klimaat Adaptatie Strategie in Rivierenland? En wilt u met elkaar vieren dat we samen aan de slag zijn met de uitvoer van de strategie? Op 17 mei komen we bij elkaar in Geofort Herwijnen, van 14.30 – 20 uur.

Voor meer informatie of aanmelden: info@klimaatactiefrivierenland.nl