Kennisportaal Klimaat Actief Rivierenland

Aanpassen aan een nieuw klimaat

Het klimaat verandert. Wij veranderen als Regio mee, en creëren een vitaal leef- en werkklimaat, dat bestand is tegen wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Alleen samen krijgen we dit voor elkaar: van inwoners tot ondernemers, van natuurbeheerders, woningcorporaties tot overheden. Daarom gaan we aan de slag met een ambitieus plan: de Regionale klimaat Adaptie Strategie (RAS).

Op deze pagina kun je het gehele Regionale klimaat Adaptie Strategie (RAS) document bekijken, lees je meer over de gevoeligheden in de Regio, bekijk je een klimaatatlas en zie je terug aan welke speerpunten er nu door de verschillende partijen aan de RAS wordt gewerkt. De klimaateffectatlas geeft een aantal kaartbeelden die inzicht geven in de kwetsbaarheden binnen de gemeenten in de regio.

De RAS is een samenwerking van 9 gemeenten uit Rivierenland, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Mocht u hier verder nog vragen hebben neem dan contact op met info@klimaatactiefrivierenland.nl.

Onze speerpunten

Vlindertuin Zindering Tiel - klimaatadaptatie

Zindering in Tiel

Vlindertuin de Zindering is op zóveel manieren een vrolijk makend project! De tuin is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers

Lees verder »

Tiel-Oost

In de nieuwe buurt Tiel-Oost gebeurt iets bijzonders. Samen met Waterschap Rivierenland, bewoners en andere partijen is er vanaf 2010 gewerkt aan een leefbaar en

Lees verder »

Operatie Steenbreek

Een andere prominente speler in de regio is Operatie Steenbreek. Dit is een stichting die zich inzet om de leefomgeving te vergroenen, samen met o.a.

Lees verder »