Blog: hitte en droogte in het rivierengebied

Het is momenteel droog en warm in het Rivierengebied. Het Waterschap neemt daarom verschillende maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan. Momenteel houden ze een live blog bij om de laatste stand van zaken te vermelden.

Deze blog vind u hier.