Communicatie Toolbox

De communicatietoolbox wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de partners van Klimaat Actief Rivierenland te bevorderen. Door kennis, maar ook communicatiemiddelen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter, eenvoudiger en sneller communiceren met de verschillende doelgroepen.

Tips om te communiceren

  • Heeft jouw gemeente regelmatig last van wateroverlast? Zorg dat je (samen met betrokken collega’s) een draaiboek maakt en klaar hebt liggen om uit te voeren. Neem daarin op welke doelgroepen je moet informeren en via welke media-kanalen dit snel kan. Veel mensen gebruiken diverse social media, maar niet alle inwoners doen dit. Dus vergeet niet via de website en de plaatselijke media te communiceren.
  • Heeft jouw gemeente regelmatig last van hitte? Zorg dat je de gemaakte hitteplannen van de GGD Gelderland Zuid paraat hebt. Deze kun je hier opvragen.

Tips voor het bereiken van doelgroepen

  • Vraag je af wat jij als inwoner zou willen weten van je gemeente op het gebied van klimaatadaptatie. Kun je het antwoord eenvoudig vinden via de communicatiekanalen zoals website, social media of gemeentepagina?
  • Ga met je inwoners in gesprek en vraag naar hun behoeftes.
  • Organiseer bewonersavonden
  • Verwijs inwoners naar de watkunjijdoenpagina: wat-kun-jij-doen

De inhoud van onderstaande toolbox  is ontwikkeld voor Klimaat Actief Rivierenland, maar wordt openbaar beschikbaar gesteld.

Heb je zelf iets wat je wilt delen met de andere partners? Neem dan contact op  met info@klimaatactiefrivierenland.nl 

Toolbox

Video's