Webinar ‘Beplanting in de Openbare Ruimte’ – NL Greenlabel

May 31, 2023 12:00 PM
Steden en dorpen dragen actief bij aan de biodiversiteit in Nederland. Dat komt met name door de variatie in flora en fauna in tuinen van particulieren. Maar ook het openbaar groen krijgt steeds meer aandacht. Basiskwaliteit Natuur is oorspronkelijk bedacht om de algemene soorten, algemeen te houden. Met name voor het landschap en het in stand houden van de bijpassende biodiversiteit. Hoe kan de gebouwde omgeving bijdragen aan de voorwaarden voor Basiskwaliteit Natuur? Timo Roeke van de Vogelbescherming neemt ons mee in de laatste stand van zaken en laat voorbeelden zien hoe het principe van BKN eruit ziet in het openbare domein. Een andere manier waarop we het groen in de openbare ruimte tot wasdom kunnen laten komen, is door te planten op eindbeeld. IBR-natuur (Integrale Beplantingsmethode Ruyten) gaat uit van de gedachte dat een ongeschonden natuur maximaal bijdraagt aan de groenbeleving, duurzaamheid en biodiversiteit. Ook dit principe leidt tot meer variatie in het groen in de gebouwde omgeving. Eltjo Rendering en Dyon Temming laten zien hoe deze methode werkt, wat de voordelen zijn en wat het oplevert voor mens en dier. De druk op de openbare ruimte is groot, zeker in steden. Er gebeurt veel op de beschikbare meters. En dan willen we ook nog eens meer openbaar groen om de steden leefbaar te houden. Gemeente Delft is een stad die bij herontwikkelingen de natuur als belangrijke actor meeneemt. Bij De Spoorzone komen alle functies van de stad samen in een groen park. Diny Tubbing, ecoloog van de gemeente Delft, legt uit hoe dit proces tot stand kwam. Verder neemt ze ons mee in de keuze voor de beplanting en hoe dit bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Datum

31 mei 2023
Expired!

Tijd

12:00 - 13:00