Webinar effectieve communicatie voor een klimaatbestendig Nederland

Samen Klimaatbestendig en De Lynx organiseren op 16 maart 2022 een webinar over effectieve communicatie voor een klimaatbestendig Nederland. Hoe kunnen we zo communiceren dat burgers, overheden, bedrijven en andere organisaties in beweging komen? We leren hier meer over van Loes Kreemers, gedragspsychologe en werkzaam bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad. Ook Ingrid Kerkvliet, campagneleider van Operatie Steenbreek, zal haar ervaringen uit het veld met ons delen. We sluiten af met discussies over inhoudelijke thema’s.

Programma (14.00 – 15.00 uur)

1. Introductie

2. Talk van Loes Kreemers
Gedragswetenschapper Loes Kreemers deed meerdere onderzoeken naar duurzaam gedrag in het algemeen, maar ook naar burgerparticipatie bij klimaatadaptatie. Zij deelt enkele sociaal psychologische inzichten waarmee doelgroepen geactiveerd (kunnen) worden voor klimaatadaptatief gedrag. Loes Kreemers werkt bij het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad in Amsterdam (HvA).

3. Talk van Ingrid Kerkvliet, campagneleider Operatie Steenbreek Nijmegen
Ingrid Kerkvliet is campagneleider bij Operatie Steenbreek Nijmegen. Ze heeft door haar werkzaamheden de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met werken met de verschillende doelgroepen. Vraag aan haar is: hoe werken de theorieën in de praktijk?

4. Gesprek over thema’s

  • Massacommunicatie versus persoonlijke communicatie
  • Positieve tone of voice of gevoel van urgentie creëren in de communicatie
  • Communicatie op regionaal of lokaal niveau
  • Thema naar keuze

Aanmelden

Aanmelden gaat via de website van Communicatiebureau de Lynx. Klik hier.

Datum

16 maart 2022
Expired!

Tijd

14:00 - 15:00