Pop up tuin op tour

Sindskort beschikt Klimaat Actief Rivierenland over een pop up tuin: een tool waarmee wordt uitgelegd hoe je je tuin kunt omtoveren in een groen paradijs. Dit alles middels een simpel stappenplan.

De tool wordt ingezet in Bibliotheken in Rivierenland, BC de Grote Rivieren door NME Centra en door een aantal bassisscholen in de Regio.

Wilt u de pop up tuin ook inzetten als bewustwordingstool voor uw doelgroep? Neem dan contact op met info@klimaatactiefrivierenland.nl. Of bel met Jasmijn Fermie via 06-19191543.