Herinrichting Hof en Jach in Culemborg

De herinrichting van het Hof en het Jach is officieel geopend!

De metamorfose van het Hof en het Jach is onderdeel van het vastgestelde regieplan binnenstad. Dit om de identiteit van Culemborg te verbeteren als versterkte middeleeuwse vesting. Door het aanbrengen van meer groen en klimaatadaptieve maatregelen wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd en de economische kracht van de binnenstad versterkt. Dit herinrichting vraagt om goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners.

Vergroening binnenstad Culemborg vergroening het Jach Culemborg

Herinrichting met klimaatadaptieve maatregelen

Het Jach, gelegen aan een drukke entree van de oude binnenstad van Culemborg, is een locatie met rijke historische waarde. Ooit omringd door groen, was deze plek de laatste jaren versteend en kampte met problemen zoals hittestress, wateroverlast, en een gebrek aan biodiversiteit. Nu zijn de twee pleinen een groene en aangename entree naar de binnenstad geworden.

Dit project is voor het belangrijk deel gesubsidieerd door de provincie omdat het een grote bijdrage levert aan de regionale en lokale maatregelen voor klimaatadaptatie. Het project is mede tot stand gekomen met steun aan de provinciale hitteprojecten en subsidie vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Klimaatadaptieve maatregelen

De klimaatadaptieve maatregelen omvatten onder andere waterretentie, biodivers groen en het tegengaan van hittestress. Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van wadi’s, groene daken en gevels, en het gebruik van inheemse beplanting die de biodiversiteit bevordert. In totaal is voor meer dan 4.000 m² planten aangebracht.

Tijdens de opening waren de aannemers aanwezig om toelichting te geven op hun werkwijze, is uitgelegd welke planten geplant zijn en vertelde Sander Booms, adviseur Ontwikkeling, over de totstandkoming van dit project. Vanuit de provincie Gelderland was Reindert Augustijn aanwezig. Wethouder Monica Wichgers, ruimtelijke ordening benadrukte dat dit project een mooi voorbeeld is waarin belangrijke aspecten als erfgoed, groen en klimaatadaptatie samenkomen. Ze noemde het: “Het begin van een nieuw tijdperk van duurzame stedelijke ontwikkeling in Culemborg.”

In dit filmpje krijg je een impressie van de werkzaamheden en het eindresultaat