Tiel-Oost

In de nieuwe buurt Tiel-Oost gebeurt iets bijzonders. Samen met Waterschap Rivierenland, bewoners en andere partijen is er vanaf 2010 gewerkt aan een leefbaar en aantrekkelijk Tiel-Oost. Wat is er sinsdien gebeurd?

De wijk is droger en mooier geworden. Er is nu bijvoorbeeld meer plek voor wateropvang na hoosbuien. Ook kwelwater heeft meer ruimte gekregen. Op veel plaatsen in Tiel-Oost ligt nu gescheiden riolering. Hierdoor stroomt regenwater naar nieuwe wadi’s, het waterplein in de Vogelbuurt en (nieuwe) verbrede sloten. Vlakbij de rivier is de dijk nu hoger en breder. Kwelwater komt hierdoor minder makkelijk naar boven. Bekijk de beelden van het programma Wateropgave Tiel-Oost en de genomen maatregelen. Dit filmpje is te openen met chrome of firefox.