Operatie Steenbreek

Een andere prominente speler in de regio is Operatie Steenbreek. Dit is een stichting die zich inzet om de leefomgeving te vergroenen, samen met o.a. gemeenten, provincies, waterschappen en projectontwikkelaars. Hun boodschap? “Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt.”, aldus Ingrid Kerkvliet. Ze vervolgt: “Dat is goed voor mens en dier. Door tegels uit je tuin te halen kan het water weer in de bodem zakken en de temperatuur in de stad kan worden getemperd. Dit heeft veel gevolgen voor het hele ecosysteem. Insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder. In Lingewaard zijn we al druk bezig met operatie Steenbreek. Daar is de gemeente bezig met het realiseren van een “Klimaatbestendig Lingewaard.” Daarbij spelen Groene tuinen een belangrijke rol.”

Wethouder Sluiter legt in dit artikel uit hoe tuinbezitters in Lingewaard worden betrokken bij de klimaatopgave.