Regio Rivierenland wil plannen versnellen

In Rivierenland zijn gevolgen van klimaatverandering als droogte, hitte en wateroverlast aan de orde van de dag. Dit blijkt uit uiteenlopende testen (zogeheten stresstesten) en praktijkervaringen. Inmiddels wordt hard gewerkt vanuit “Klimaat Actief Rivierenland” om de hele regio tegen extreem weer bestendig te maken. Krachten zijn gebundeld en plannen voor uitvoering opgesteld.  De ambities in de regio liggen hoog, vandaag 1 december tekent Rivierenland voor de aanvraag van landelijke impulsgelden, om te kunnen versnellen.

Rivierenland wil nog sneller naar een meer klimaatbestendige omgeving. Hoe dat te doen? Landelijk liggen er voor overheden financieel ondersteunende gelden.  Hiermee kunnen al geplande maatregelen in de openbare ruimte uitgebreidt worden met maatregelen die helpen extreme weersomstandigheden op te vangen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. Er kan aanspraak worden gemaakt op deze landelijke gelden (DPRA) door een aanvraag in te dienen. In december verzendt Rivierenland deze aanvraag.

De aanvraag van 2022 is bedoeld om de geplande ruimtelijke maatregelen van gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe en Tiel en het Waterschap Rivierenland te versnellen.

Buren

In Buren wordt de aanvraag gedaan om wateroverlast problematiek aan te pakken in de Groenstraat en Brinkstraat te Lienden. In de laaggelegen straten is nu veel verharding te vinden en weinig groen.

Culemborg

In Culemborg gaat men zich inzetten om de wateroverlast in de binnenstad te verminderen en zal de hemelwaterafvoer worden afgestemd op de aanwezige hoogteverschillen.

West-Betuwe

In de woonwijk Korte Woerden in Waardenburg wordt gestreefd naar minder wateroverlast. Ook met het oog op meer en hevigere buien in de nabije toekomst is in deze wijk sprake van een urgente opgave.

Tiel  

Ook in de de binnenstad van Tiel is er bij zware regenbuien op diverse locaties wateroverlast. Daarom wordt integraal (vanuit meerdere vakdisciplines) gekeken naar de komende rioleringswerkzaamheden: de doelstelling is om naast een robuuster rioolstelsel ook maatregelen toe te passen voor het langer vasthouden en (her)gebruiken van regenwater. Bijvoorbeeld voor het bewateren van beplanting. Met de realisatie kan daarmee  ook de leefomgeving prettiger gemaakt worden.

Waterschap Rivierenland

Optimaal beheerde peilen dankzij geautomatiseerde stuwen verlaagd de kans op droogte, wateroverlast en te snelle waterafvoer. Daarom vraagt het Waterschap de DPRA-subsidieregeling aan voor het op afstand bestuurbaar te maken van 4 extra stuwen (Lekkerwaardje, Timmer, Stijnis de Kruijff 2 en Stijnis de Kruijff 1).

Vragen

Heeft u vragen over de aanvraag van de DPRA gelden of over Klimaat Actief Rivierenland? Neemt u dan contact op met Communicatiebureau De Lynx 0317 46 55 44 info@delynx.nl of via info@klimaatactiefrivierenland.nl.