Rivierenland op weg naar een klimaatbestendige regio

Klimaatverandering heeft op veel manieren een effect op onze omgeving. Denk aan oogstschade in de land- en tuinbouw door droogte of gezondheidsschade door hittestress. Regio Rivierenland zet nu een volgende stap op weg naar een klimaatbestendige regio. Op 17 mei onderschreven 9 gemeenten, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en ruim 20 partners de ‘Regionale Adaptatiestrategie’ en de ‘samenwerkingsagenda’.


In heel Nederland werken bedrijven en overheden aan het aanpassen van de omgeving aan het veranderende klimaat. Dit doen ze onder de paraplu van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Regio Rivierenland, (gemeenten Culemborg, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Lingewaard) beschrijft in een adaptatiestrategie hoe het hiermee aan de slag wil. In een samenwerkingsagenda beschrijft het op welke negen speerpunten de regio de komende jaren gaat samenwerken.

Negen speerpunten

De negen speerpunten variëren van het in beeld brengen van klimaatkwetsbaarheden tot het opnemen van klimaatbestendigheid in plannen en werken aan bewustwording in onze omgeving. Een voorbeeld is de herinrichting van de oude kern van Asperen. Hier zijn klimaatadaptieve maatregelen getroffen in bestaand bebouwd gebied. Dit is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage vanuit de impulsregeling DPRA (Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie).

Deltacommissaris Peter Glas: “Het is van groot belang dat zo veel partijen gezamenlijk de schouders zetten onder de opgave om ons aan te passen aan de verandering van het klimaat en weersextremen. We staan in Nederland voor een grote verbouwing waarbij elk schop in de grond klimaatbestendig moet zijn. De samenwerking die de waterbeheerders daarvoor hier met de ruimtelijke ordenaars en partners in het gebied aangaan levert daaraan een belangrijke bijdrage.”

Voorzitter van Klimaat Actief Rivierenland Frank Groen: ‘We hebben allemaal te maken met weersextremen. Klimaatadaptatie vraagt dus om samenwerking. Goed dat we de regionale samenwerking tijdens deze aftrapbijeenkomst kracht bijzetten. Met de negen speerpunten leggen we de focus op resultaat. En kunnen we concreet maatregelen treffen.’

Esther Groenenberg, Heemraad Waterschap Rivierenland: ‘Klimaatadaptatie is geen thema op zich, maar moet een vanzelfsprekende afweging zijn bij keuzes die we maken. Zowel voor beleid als voor de uitvoering van dit beleid. Het geeft daarmee weer dat we stilstaan bij de gevolgen van onze keuzes voor de generaties na ons.’

Wethouder Joke van Vrouwerff: ‘Onder invloed van de rivieren hebben we onze omgeving vaker aangepast. Nu staan we voor de volgende uitdagingen. Waterschaarste en wateroverlast, maar ook hittestress en hoogwater. Goed om te zien dat inwoners en bedrijven in onze gemeente al bezig zijn met het beperken van de risico’s op schade door weersextremen. Dat zagen we vandaag bijvoorbeeld bij de Firma Verstegen in Opijnen. Door samen te werken gaat de aanpassing aan weersextremen ons ook lukken.’

Samen aan de slag

De bijeenkomst op 17 mei stond in het teken van ‘samen aan de slag’. Het was een moment van inspiratie en het bespreken van praktische dilemma’s. Diverse partijen stonden stil bij de gevolgen die zij ervaren van klimaatverandering. De bijeenkomst werd voorgezeten door Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert) en Frank Groen (voorzitter Klimaat Actief Rivierenland, wethouder gemeente Tiel) en werd bijgewoond door Peter Glas (deltacommissaris).

Bezoek fruitteler

Voorafgaand daaraan bezochten Peter Glas, Mathieu Gremmen (Heemraad en loco-dijkgraaf Waterschap Rivierenland), Esther Groenenberg (Heemraad Waterschap Rivierenland) en Joke van Vrouwerff (wethouder gemeente West Betuwe) een fruitteler in Opijnen. Daar kregen ze een rondleiding en gingen ze in gesprek over het effect van klimaatverandering op de agrarische bedrijfsvoering. En wat er nodig is voor een toekomstbestendige fruitteelt in deze regio.

In de media

De Gelderlander en het AD kunnen schreven een artikel over de bijeenkomst.

Foto’s van de dag