Speerpunt 8

We hebben de klimaatkwetsbaarheden van de vitale en kwetsbare functies in onze regio in beeld en geanalyseerd.

Vitale en kwetsbare functies zijn functies die bij uitval of beschadiging door hitte, wateroverlast of overstroming ernstige schade met zich mee kunnen brengen voor mens, milieu of economie, of functies die noodzakelijk zijn voor snel herstel van een gebied na extreem weer. Om deze vitale en kwetsbare functies beter bestand te maken tegen hitte, wateroverlast en overstromingen, is het zaak om de klimaatkwetsbaarheden in beeld te brengen en te analyseren.

Doelen 2023

  • We hebben de klimaatkwetsbaarheden van de vitale en kwetsbare functies in onze regio in beeld en geanalyseerd (voor hitte, wateroverlast en overstromingen).
  • We hebben inzicht in de risico’s voor klimaatextremen, ook na genomen maatregelen.

Voorbeeld

Capaciteit gemaal De Neust vergroot met het oog op klimaatverandering

“In 2020 hebben we het gemaal De Neust in Tricht vernieuwd. De Neust zorgt ervoor dat in de achterliggende polder voldoende water is. Het gemaal pompt in natte periodes water op de Linge. Bij droogte laat het gemaal water in, zodat agrariërs en fruittelers voldoende water hebben. Met het oog op klimaatverandering hebben we de capaciteit van het gemaal vergroot. Zo kunnen we bij extreme neerslag het water sneller wegpompen.”

“Bij de bouw van het nieuwe gemaal hebben we het historische gemaalgebouw, een rijksmonument uit 1926, tijdelijk verplaatst. Ook hebben we een vispassage gebouwd zodat vissen vanuit de polder de Linge in kunnen zwemmen.“

Gijsbert Derksen
projectleider Technische Projecten,
Waterschap Rivierenland