Terugblik op interregionale kennisbijeenkomst

Kennisbijeenkomst Klimaatadaptatie Rivierengebied

Op 22 juni vond de Kennisbijeenkomst Klimaatadaptatie Rivierengebied plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van de samenwerking en kennisdeling tussen de drie werkregio’s Klimaat Actief Rivierenland, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Rijk van Maas en Waal. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waarin bestuurders, ambtenaren belanghebbenden en geïnteresseerden samenkwamen om te leren, te inspireren en nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden.

De dag begon met een welkomstwoord en een plenair gedeelte. In het plenaire deel introduceerden de voorzitters van de drie werkregio’s Erika Spil, Kees Romijn en Bea Schouten ieder zijn of haar eigen werkregio en hoe klimaatadaptatie binnen de werkregio speelt. Dit deden ze aan de hand van de successen en uitdagingen die zij hebben ervaren, maar ook in de opgaven die er nog liggen. Ter ondersteuning hiervan zijn er een paar prachtige filmpjes gemaakt. Nathalie Asselman van Deltares gaf in haar  bijdrage aan dat we ook naar de lange termijn moeten kijken als het gaat om klimaatadaptatie. Kijken naar de lange termijn betekent niet dat we nu stil kunnen blijven zitten en afwachten, maar zoals Nathalie aangaf: ‘Eerst vooruitkijken en dan terug redeneren, maar niet op de
vingers blijven zitten’


Vervolgens gingen de voorzitters en de zaal met elkaar in gesprek. De samenwerking en kennisdeling tussen de regios stond hierbij centraal. Het was een mooi gesprek, waarin de voorzitters aangaven veel van elkaar te kunnen leren en dat het mooi is om te zien dat ook in
de andere werkregio’s klimaatadaptatie zo speelt. Maar de zorg is ook dat er aan heel van tafels wordt gesproken en niet duidelijk is waar beslissingen worden genomen of hoe de beslissingen met elkaar samenhangen. Hierbij werd ook het volgende opgemerkt: ‘Wat is een
vitale functie? Een lokale overheid vindt andere zaken vitaal dan de provincie en het Rijk’. De voorzitters deden de oproep aan de Deltacommissaris (helaas door ziekte afwezig) om hier regie op te nemen.


Na het plenaire gedeelte vonden er twee ronden met
deelsessies plaats. De interactieve deelsessies boden volop gelegenheid voor het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaringen. Er werden vragen besproken zoals ‘Liggen bestaande locaties niet op de verkeerde plek?’ en uitgelegd dat de meerkosten van klimaatbestendige nieuwbouw helemaal niet zo hoog zijn. De dialogen die ontstonden duurden veelal langer dan de deelsessies, waardoor er tussen de sessies door en tijdens de lunch vol over de verscheidene onderwerpen door werd gesproken.