Waarom deze regionale klimaat adaptatie strategie?

Hittegolven, overstromingen en droogte. Het klimaat verandert en iedereen krijgt daarmee te maken. De wereld is druk bezig de klimaatverandering te beperken, maar ons aanpassen aan de veranderingen is net zo belangrijk. Daarom hebben we de Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS) gelanceerd. Een plan met een duidelijk doel voor ogen: een regio waar je in 2050 nog steeds fijn kunt wonen én werken ondanks de toegenomen hitte, droogte en wateroverlast.

“Aanpassen aan de omstandigheden zit ons in de regio in de genen. Al generaties lang hebben wij ons leven en werken aangepast aan de invloed van de rivieren in ons gebied. Het heeft onze identiteit gevormd,” aldus Govert van Bezooijen, voorzitter van de Stuurgroep Samenwerkende Netwerken Regio Rivierenland. En dat talent komt nu goed van pas. “Het klimaat wordt steeds extremer en het is onvermijdelijk dat we daarin moeten mee bewegen.”

De stuurgroep heeft daarom samen met andere stakeholders de Regionale klimaat Adaptie Strategie (RAS) opgesteld: een plan waarin staat wat er nodig is om met de klimaatveranderingen om te gaan. De ambities voor 2050 zijn glashelder: leefbare kernen, duurzame logistiek, een vitale agrarische sector en een robuust aantrekkelijk landschap. “Door bijvoorbeeld onze infrastructuur slimmer in te richten, water beter vast te houden en de biodiversiteit te versterken, kunnen we  de veranderingen het hoofd bieden.”

De oplossingen voor klimaatadaptatie staan niet op zichzelf.  “We staan op dit moment voor veel uitdagingen. Denk aan onze gezondheid en economie. Toerisme en recreatie. De energietransitie. Door te zoeken naar oplossingen die één of meerdere thema’s raken, versterken we onze regio op een slimme manier.” Van Bezooijen doet een oproep aan iedereen om mee te doen en te denken. “Want alleen samen krijgen we het voor elkaar om te veranderen.”