Interregionale kennisbijeenkomst

Srie werkregio’s (Rijk van Maas & Waal, Klimaat Actief Rivierenland en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden) organiseerden gezamenlijk een kennisbijeenkomst klimaatadaptatie. Het doel van de bijeenkomst was om kennis van binnen en buiten de regio te delen, elkaar te inspireren en de samenwerking te bevorderen. De bijeenkomst was bedoeld voor bestuurders en medewerkers van overheden en stakeholders van alle drie de werkregio’s.

Tijdens het plenaire blikten de 3 voorzitters van de 3 werkregio’s terug op geboekte resultaten. Deltares (Nathalie Asselman) keek naar de toekomst. Download hier de presentatie van het plenaire deel (pdf)

Na het plenaire gedeelte vond een zestal deelsessies plaats. We kregen van diverse aanwezigen het verzoek om de presentaties van deze sessies te delen.

Bij deze zetten we ze voor u op een rij (klik om te downloaden als pdf)

  1. Hitte in de woning en samenwerken met bewoners
  2. Klimaatadaptieve woningbouwgebouwlocaties > wordt nog gedeeld.
  3. Klimaatadaptief bouwen
  4. Vitaal en kwetsbaar
  5. Droogte en grondwater
  6. Water en bodem sturend