Speerpunt 3

We willen klimaatadaptief handelen stimuleren bij inwoners en bedrijven in de regio (participatie).

We willen als regio met behulp van gerichte communicatie urgentiebesef, bewustwording en daarmee het handelingsperspectief vergroten. Dit geldt voor een breed scala aan stakeholders; van overheden tot bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners. We willen zoveel mogelijk informeren en uitleggen waarom het van belang is om in actie te komen, goede voorbeelden laten zien waardoor men overtuigd raakt van het ‘waarom’ en mensen in beweging laten komen (what’s in it for me?), waardoor we als regio beter voorbereid raken op het veranderende klimaat en de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Om dit vorm te geven hebben we een communicatiebureau geselecteerd die de regio gaat ondersteunen bij het realiseren van onze communicatiedoelstellingen. Dit door een communicatiestrategie voor de komende vier jaar op te stellen en uit te voeren. Het bureau gaat dit doen samen met de werkgroep van lokale communicatiemedewerkers, die mede de communicatie over de lokale projecten en de doorvertaling van landelijke en regionale informatie verzorgen.

Overheden geven zelf het goede voorbeeld in de openbare ruimte en bij bouwprojecten, zodat inwoners en bedrijven worden aangespoord dat ook te gaan doen. Dat vraagt om inzet van lokale overheden en het koppelen van kansen bij alle projecten in de openbare ruimte. Tegels eruit en plantjes er in!

Operatie Steenbreek!

Een deel van de gemeenten in onze regio heeft zich al aangesloten bij Stichting Steenbreek. We hebben de ambitie om als regio breed aan te sluiten. Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt.

Waarom?
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie: vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelen. Handelingsperspectief bieden aan inwoners en ondernemers.

Hoe:
Ontwikkelen communicatiestrategie met campagnes voor verschillende doelgroepen. Deelname aan operatie Steenbreek.

Resultaat:
Bewustwording, urgentiebesef én handelingsperspectief bij de verschillende doelgroepen in onze regio.

Wie:
Overheden, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen.

Wanneer:
2021-2025

Voorbeeld

Stenen eruit, Groen erin!

“Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met hoosbuien en dagen met tropische temperaturen. Als gemeenten kunnen we daarop inspelen door onze openbare ruimte anders in te richten. Dat heet klimaatbestendig maken of ook wel klimaatadaptatie. Met meer groen kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Ook groene tuinen spelen daarbij een belangrijke rol. In een groene tuin kan het regenwater gemakkelijk wegzakken in de grond. En bomen en struiken zorgen ervoor dat je tuin (en je huis!) koeler blijft in de zomer. Bovendien is veel groen paradijselijk voor vogels en vlinders. Dus: Stenen  eruit, GROEN erin! Doe je mee?”

Margot Ribberink
Ambassadeur Steenbreek en duurzaamheid

Projecten die met dit speerpunt te maken hebben